13. 4. 2018 Základní kroky pro práci žadatelů a pověřených osob v systému HNVO

Při práci se systémem hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO) postupují uživatelé následovně:

ŽADATEL

 1. pro vyplnění žádosti v systému HNVO disponuje přístupovými údaji s rolí správce subjektu v ISPOP (registrace se provádí přes registrační formulář na www.ispop.cz – Registrace subjektu)
 2. po přihlášení do systému žadatel zvolí, za jaký subjekt bude žádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (pokud je správce subjektu pouze u jednoho subjektu, vybere jej systém automaticky)
 3. v sekci „Moje organizace“ vybere nalevo záložku „Nová žádost“ a vyplní všechny dostupné údaje (kolonky označené * jsou povinné)
 4. po vyplnění žádosti a stisku tlačítka „Uložit žádost“ má žadatel možnost vytvořit šablonu žádosti, upravit vyplněné údaje, smazat žádost nebo pokračovat výběrem pověřených osob, které budou žádost hodnotit
 5. u výběru pověřených osob je nutné vybrat hlavní pověřenou osobu a jeho odborného zástupce a přizvané pověřené osoby (pro příslušné nebezpečné vlastnosti se zobrazují pouze ti odborní zástupci, kteří mají pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)
 6. tlačítkem „Odeslat“ odešle žádost vybraným pověřeným osobám

POVĚŘENÉ OSOBY

 1. pro zhodnocení žádosti v systému HNVO disponuje odborný zástupce přístupovými údaji s rolí správce subjektu v ISPOP (registrace se provádí přes registrační formulář) a současně musí mít nastavenou roli Pověřená osoba HNVO (nastavení rolí provádí provozovatel systému CENIA, česká informační agentura životního prostředí)
 2. po přihlášení do systému odborný zástupce zvolí, za jaký subjekt bude v systému provádět hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (pokud je správce subjektu pouze u jednoho subjektu, systém jej vybere automaticky)
 3. v sekci „Moje organizace“ vybere nalevo záložku „Moje hodnocení“ a podzáložku „Čeká na přijetí“
 4. klikem na příslušný řádek se zobrazí celá žádost
 5. na konci žádosti provede pověřená osoba akceptaci nebo odmítnutí žádosti, případně požádá o doplnění žádosti ze strany žadatele nebo žádost zruší (doplnění nebo zrušení žádosti může provést pouze hlavní pověřená osoba)
 6. žádost musí být akceptována všemi pověřenými osobami (odbornými zástupci), aby bylo možné započíst hodnocení
 7. pro vyplnění hodnocení žádosti stiskne pověřená osoba tlačítko „Vytvořit hodnocení“ na konci žádosti; vyplní sloupce Hodnocení a Hodnoceno na základě
 8. vyplní Další informace a stiskne odkaz „Generovat závěr“, na základě něj pak vypíše údaje k vydanému osvědčení případně sdělení
 9. stiskne tlačítko „Uložit“ a po kontrole všech údajů tlačítko „Autorizovat“
 10. hodnocení musí být akceptováno všemi pověřenými osobami
Aktuality