Aktuální legislativa

______________________________________________________________________________________________________________

Právní předpisy v oblasti HNVO:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně příloh

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

______________________________________________________________________________________________________________

Další právní předpisy:

Aktuální legislativa na webu MZP

______________________________________________________________________________________________________________

Informace ke zpracování osobních údajů:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP (aktualizace: 8. 4. 2019)

______________________________________________________________________________________________________________

Aktuality