Legislativa

 

 Aktuální právní předpisy v oblasti HNVO (platnost od 1.1.2021):

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

 

Původní právní předpisy v oblasti HNVO (zrušené k 1.1.2021):
 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně příloh

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

______________________________________________________________________________________________________________

Další právní předpisy:

Aktuální legislativa na webu Ministerstva životního prostředí

______________________________________________________________________________________________________________

Informace ke zpracování osobních údajů:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP (aktualizace: 2. 12. 2019)

______________________________________________________________________________________________________________