14. 6. 2021: Vyjádření MŽP ke lhůtě dle § 76 odst. 4 zákona o odpadech - doba platnosti osvědčení 4 roky

Vyjádření Ministerstva životního prostředí ke lhůtě dle § 76 odst. 4 zákona o odpadech, kde je definováno, že doba platnosti osvědčení nesmí být delší než 4 roky je následující:

 
Jelikož se osvědčení vydává zároveň v listinné podobě, tak je třeba vycházet v počítání lhůty z datumu uvedeného na listinném dokumentu a od tohoto datumu se stanoví doba platnosti osvědčení, která nesmí překročit dobu 4 let. 

Při vyplňování hodnocení tedy hlavní pověřená osoba zkontroluje správné datum platnosti osvědčení (povinné pole) v kontextu systémového data, kdy vytvořené hodnocení autorizuje (datum vydání osvědčení) - viz náhled.