17. 5. 2021: Přehled změn v systému HNVO pro rok 2021 - druhá část

 

V uplynulém týdnu byly v systému HNVO implementovány následující změny:

  1. Pro pověřené osoby - úprava hlášek při vkládání dokumentační zprávy k osvědčení nebo sdělení, související s úpravou legislativy o odpadech („Ke sdělení o přítomnosti jedné nebo více nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu musí být vložena Dokumentační zpráva. Přílohy Dokumentační zprávy se do systému HNVO nevkládají.“, resp. „K osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu musí být vložena Dokumentační zpráva. Přílohy Dokumentační zprávy se do systému HNVO nevkládají.“).
  2. Pro ověřovatele a recenzenty byla upravena funkcionalita pro vyhledávání –  k dispozici je jednoduché vyhledávání a multikriteriální; vyhledávání je více zautomatizováno tak, že při výběru hodnoty ve filtru se počet záznamů vyhledá automaticky.
  3. Na stránce www.hnvo.cz v horní liště bylo přidáno tlačítko "SEPNO" s odkazem do příslušného systému.

 

Všechny uvedené změny jsou zapracovány v Manuálech.

Případné dotazy směrujte prosím na písemnou podporu, kde je možné využít přístupové údaje do ISPOP / HNVO.