10. 1. 2020: Změny v systému HNVO pro rok 2020

Realizované změny v systému HNVO pro rok 2020:

Všichni uživatelé (i nepřihlášení)

  • V sekci "Pověřené osoby" v záložce "Platné" jsou vedle pověřených osob zobrazeni také odborní zástupci (seřazení abecedně pokud je odborných zástupců více).

Žadatelé o hodnocení

  • Při vyplnění žádosti - strana 2/2 byla provedena úprava výběru pověřených osob. Funkce je nyní realizována přes tlačítko „Přidat další pověřené osoby“. Podrobný postup je popsán v kapitole 5.1.2 aktualizovaného manuálu pro žadatele.

Ověřovatelé a recenzenti

  • V sekci "Dokumenty" v záložce "Osvědčení" i "Sdělení" byl přidán sloupec se jménem/ názvem hlavní pověřené osoby (informace byla také přidána do exportu XLS a stejně jako u ostatních sloupců je možné řazení).

 

Případné dotazy směrujte prosím na písemnou podporu, kde je možné využít přístupové údaje do ISPOP / HNVO.