10. 2. 2016: Informace pro uživatele systému HNVO
Pro využití systému HNVO je nutné se nejprve registrovat, tj. získat přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Bez přidělených přístupových údajů není možné podat žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
K registraci do systému HNVO využijte registrační formulář a stručný návod pro registraci, který je k dispozici na www.ispop.cz -> sekce „JAK PODAT HLÁŠENÍ“ -> záložka „Registrace subjektu“. Pokud jste již registrován/a v systému ISPOP, využijte pro přihlášení do sytému HNVO své přístupové údaje do systému ISPOP.

Žadatelé o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Pokud pro přihlášení do systému HNVO využíváte přístupové údaje, kterými přistupujete do systému ISPOP proveďte kontrolu svých identifikačních údajů, zejména tedy e-mailové adresy, na kterou budou posílány notifikace ze systému o zpracování Vaší žádosti a telefonického kontaktu, který mohou využít operátoři technické podpory pro případné kontaktování Vaší osoby.

Pověřené osoby/odborní zástupci
Pokud máte platné pověření k provádění hodnocení ze strany Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zdravotnictví a dosud neproběhla registrace v systému a nebyly Vám vygenerovány přístupové údaje do systému, je nutné písemně kontaktovat technickou podporu systému HNVO na
http://helpdesk.cenia.cz -> tlačítko „Zaslat dotaz“. Více informací k provozní podpoře naleznete v záložce "Kontakty". V dotazu prosím uveďte kontaktní údaje (e-mail a telefon) a přiložte v kopii pověření příslušného ministerstva. Pracovníci podpory se s Vámi spojí a zařídí přístupy do systému.