4. 1. 2019: Informace pro pověřené osoby – povinnost na vložení dokumentační zprávy v systému HNVO

Ministerstvo životního prostředí informuje pověřené osoby, že od 4. ledna 2019 je povinnost vkládat Dokumentační zprávu do systému HNVO elektronicky ve formátu PDF v rozsahu bodů 1 až 6 bez přílohové části (bod 7 přílohy č. 2 vyhlášky).

Dle ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je nedílnou součástí osvědčení a sdělení v listinné podobě dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Náležitosti obsahu této dokumentační zprávy jsou uvedeny v příloze č. 2 výše zmíněné vyhlášky.

Základní body při práci s vložením Dokumentační zprávy do systému:

  • Dokumentační zprávu vkládá do systému pouze hlavní pověřená osoba
  • samotné hodnocení včetně připojené dokumentační zprávy je možné uložit a opět se k hodnocení vrátit (připojenou Dokumentační zprávu je možné odstranit a nahrát novou, ale jen do stisku tlačítka "Autorizovat")
  • jakmile hlavní pověřená osoba hodnocení autorizuje (potvrdí) tlačítkem "Autorizovat", připojenou Dokumentační zprávu již není možné měnit.

Aktualizovaný Manuál pro pověřené osoby, kde je podrobně uveden návod na připojení Dokumentační zprávy v rámci prováděného hodnocení je k dispozici na stránkách HNVO (kapitola 8.2.1):

Aktuality