3. 8. 2018 Připojení dokumentační zprávy v rámci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

V rámci procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je nově v systému HNVO pro pověřené osoby možnost připojení dokumentační zprávy. Pověřené osoby tak mohou  po stisku tlačítka "Hodnocení" na konci každé podané žádosti a po vyplnění samotného hodnocení, vložit jeden soubor ve formátu PDF. Součástí dokumentační zprávy jsou povinné části 1-6 dle přílohy č. 2 vyhl. č. 94/2016 Sb. (bez přílohové části - bod 7).

Základní body při práci s vložením dokumentační zprávy do systému:

  • dokumentační zprávu vkládá do systému pouze hlavní pověřená osoba
  • samotné hodnocení včetně připojené dokumentační zprávy je možné uložit a opět se k hodnocení vrátit (připojenou dokumentační zprávu je možné odstranit a nahrát novou, ale jen do stisku tlačítka "Autorizovat")
  • jakmile hlavní pověřená osoba hodnocení autorizuje (potvrdí) tlačítkem "Autorizovat", připojenou dokumentační zprávu již není možné měnit.

Současně Ministerstvo životního prostředí informuje pověřené osoby, že od 1. ledna 2019 bude připojení dokumentační zprávy do systému HNVO (elektronicky ve formátu PDF) povinné.