9. 5. 2018 Informace pro pověřené osoby - vložení dokumentační zprávy v systému HNVO

Ministerstvo životního prostředí informuje pověřené osoby, že od 1. ledna 2019 bude povinnost vkládat dokumentační zprávu do systému HNVO elektronicky ve formátu pdf v rozsahu bodů 1 až 6 bez přílohové části (bod 7 přílohy č. 2 vyhlášky).

Dle ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je nedílnou součástí osvědčení a sdělení v listinné podobě dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Náležitosti obsahu této dokumentační zprávy jsou uvedeny v příloze č. 2 výše zmíněné vyhlášky.

Aktuality