22. 1. 2018 Obnovení provozu systémů - HNVO, ISPOP a EnviHELP po odstávce

Informujeme uživatele, že k 22.1.2018 byl obnoven provoz systému HNVO - uživatelé již mohou v systému podávat žádosti a pověřené osoby provádět hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Současně proběhlo spuštění portálu EnviHELP (http://helpdesk.cenia.cz), který slouží k pokládání dotazů z oblasti životního prostředí.

 
Aktuality