10. 2. 2016 Spuštění systému HNVO
Dne 10. 2. 2016 byl spuštěn do pilotního provozu systém pro elektronické provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - HNVO.
Systém je určen zejména pro původce nebo oprávněné osoby, které prostřednictvím elektronického systému podávají žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřeným osobám.

Legislativa
Spuštění systému HNVO za využití služeb systému ISPOP vychází z novely č. 169/2013 Sb. a novely č. 223/2015 Sb. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Cílem je především zajistit přehled o tom, kdo žádá o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, na jaké odpady a jak byla žádost vyhodnocena. Možnost porovnání, zda odpady, které byly původcem vykázané v evidenci odpadů jako kategorie „ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů“ skutečně toto osvědčení mají. Zmírnění administrativní zátěže původců a oprávněných osob spočívající v posílání osvědčení a sdělení KÚ a ČIŽP.
Díky elektronizaci dojde ke zvýšení přehlednosti a kontrolovatelnosti tohoto procesu.

Přístup do systému
Pro podání žádosti o hodnocení je nutné provést registraci prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách ISPOP. Systémy HNVO, ISPOP a EnviHELP využívají tzv. jednotného přihlášení – jedná se o princip využití jednoho přístupového jména (loginu) a hesla do všech tří systémů.
Pro dotazy k systému HNVO je možné využít služby písemné podpory na http://helpdesk.cenia.cz -> tlačítko „Zaslat dotaz“. Více informací k provozní podpoře naleznete v záložce "Kontakty".
Aktuality