Detail pověřené osoby

Vladimír Bláha Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření
HP 3 HořlavéJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělJan 1, 2016Apr 8, 20261 - Platné pověření

Stanislav Eminger Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 11 MutagenníNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření