Detail pověřené osoby

Monika Králová Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 3 HořlavéMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření
HP 1 VýbušnéMay 2, 2015May 2, 20201 - Platné pověření