Detail pověřené osoby

Petr Šmákal Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření
HP 3 HořlavéAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělAug 31, 2016Aug 30, 20211 - Platné pověření