Detail pověřené osoby

Alfons Hykl Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 11 MutagenníJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíJan 4, 2017Jan 4, 20221 - Platné pověření