Detail pověřené osoby

MUDr. Magdalena Zimová CSc.Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 9 InfekčníJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 11 MutagenníJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíJun 8, 2017Jun 8, 20221 - Platné pověření