Detail pověřené osoby

Lubomír Dozbaba Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření
HP 3 HořlavéApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělApr 9, 2013Apr 8, 20211 - Platné pověření