Detail pověřené osoby

Ing. Jan Mičán Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření
HP 3 HořlavéSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 11 MutagenníFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíFeb 27, 2017Aug 8, 20211 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělSep 27, 2011Sep 27, 20211 - Platné pověření