Detail pověřené osoby

Ing. Jan Mičán Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření
HP 3 HořlavéSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 11 MutagenníAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíAug 8, 2021Aug 8, 20261 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělSep 27, 2021Sep 27, 20261 - Platné pověření