Detail pověřené osoby

Martin Badinka Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření
HP 3 HořlavéAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělAug 13, 2020Aug 13, 20231 - Platné pověření