Detail pověřené osoby

RNDr. Alexander Skácel CSc.Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 1 VýbušnéJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření
HP 2 OxidujícíJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření
HP 3 HořlavéJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 11 MutagenníApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíApr 18, 20221 - Platné pověření
HP 14 EkotoxickýJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělJun 19, 2015Jun 20, 20251 - Platné pověření