Detail pověřené osoby

MUDr. Ivan Tomášek Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 11 MutagenníJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíJun 22, 2017Jun 22, 20221 - Platné pověření

MUDr. Jitka Škutová Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 9 InfekčníApr 4, 2012Apr 22, 20221 - Platné pověření