Detail pověřené osoby

Ing. Miroslav Kubík Detail

Nebezpečné vlastnostiPočátek platnostiKonec platnostiStav
HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžiNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 6 Akutní toxicitaNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 7 KarcinogenníNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 8 ŽíravéNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 10 Toxické pro reprodukciNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 11 MutagenníNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření
HP 13 SenzibilizujícíNov 26, 2016Nov 26, 20211 - Platné pověření