Detail hodnocené nebezpečné vlastnosti odpadu
Kód vlastnosti
HP 1
Název vlastnosti
Výbušné
počátek platnosti pověření
Oct 17, 2016
konec platnosti pověření
Oct 17, 2021