Detail hodnocené nebezpečné vlastnosti odpadu
Kód vlastnosti
HP 1
Název vlastnosti
Výbušné
počátek platnosti pověření
May 25, 2015
konec platnosti pověření
May 25, 2020