Detail hodnocené nebezpečné vlastnosti odpadu
Kód vlastnosti
HP 1
Název vlastnosti
Výbušné
počátek platnosti pověření
Jan 21, 2014
konec platnosti pověření
Jan 22, 2023