Detail hodnocené nebezpečné vlastnosti odpadu
Kód vlastnosti
HP 1
Název vlastnosti
Výbušné
počátek platnosti pověření
Aug 2, 2015
konec platnosti pověření
Aug 2, 2020