Detail hodnocené nebezpečné vlastnosti odpadu
Kód vlastnosti
HP 1
Název vlastnosti
Výbušné
počátek platnosti pověření
Feb 18, 2013
konec platnosti pověření
Feb 4, 2018