Aktuální legislativa

___________________________________________________________________________________________________________________

Právní předpisy v oblasti HNVO:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

___________________________________________________________________________________________________________________

Další právní předpisy:

Aktuální legislativa na webu MZP

___________________________________________________________________________________________________________________